Christmas Light Festival Print E-mail

OPENING NIGHT ON 30 NOV 2013 18:00 THIS YEAR !!

TO DOWNLOAD THE FESTIVAL BROCHURE RIGHT CLICK AND CHOOSE "SAVE LINK AS"


Christmas Light Festival / Jakaranda Liggiefees 2010
Christmas Light Festival / Jakaranda Liggiefees 2011
Christmas Light Festival / Jakaranda Liggiefees 2012

WAT IS DIE JAARLIKSE JAKARANDA KINDERHUIS KERSLIGGIEFEES ?
Jakaranda Kinderhuis in Pretoria, hou  sedert 2010 in Desember ’n Liggiefees wat strek vanaf 1 Desember tot 31 Desember. Die personeel, kinders en donateurs versier 21 huise en die terrein by die Kinderhuis met miljoene kersliggies, en maak dan die terrein oop vir die publiek om dit te kom besigtig oor die feestyd. Daar word ook ’n verskeidenheid van vermaaklikheid aangebied soos straatmusikante, sangers, orkeste, laser vertonings en verskeie ander vermaaklikheid gebeure gedurende die maand. Die fees hoogtepunt is gewoonlik ons groot gospel konsert waar daar van Suid-Afrika se top kunstenaars optree.

Die “Liggie Roete” strek oor ongeveer 800 meter en ons skep ‘n fantasie wêreld en ’n familie vriendelike omgewing met veilige parkering wat deurentyd beman is deur sekuriteitswagte. Ons vra ’n klein donasie by die hek as toegang fooi en lok jaarliks duisende besoekers na die terrein.
WHAT IS THE YEARLY JAKARANDA CHILDREN’S HOME CHRISTMAS LIGHT FESTIVAL ?

From the 1st to the 31st of December the Jakaranda Children’s Home in Pretoria hosts their annual Christmas Light Festival since 2010. Our personnel, children and sponsors decorate the 21 houses as well as the rest of the premises with millions of Christmas lights. The decorated children’s home is then opened to the public during the festive season. During the festival a big selection of entertainment is provided such as street musicians, singers, bands, laser shows and various other types of entertainment during the month. Our gala evening is usually our big concert with some of South Africa’s top artists performing.

The “Light Route” stretches over about 800 meters, and we truly create a fantasy world of Christmas lights that is family friendly with safe parking and security is provided. There is a small entrance fee of R10 at the gate end we have thousands of visitors each year.

DIE DOEL VAN DIE JAKARANDA KINDERHUIS KERSLIGGIEFEES ?
 • DIE HOOF DOEL met die fees is OM NIE KLEM TE LÊ OP FONDSINSAMELING NIE maar ons ONS WIL EERSTENS DIE WARE KERSBOODSKAP OORDRA AAN ONS KINDERS EN DIE PUBLIEK.
 • Om soveel moontlik mense bewus te maak van die werk wat die Jakaranda Kinderhuis verrig met die kinders wat deur die hofproses aan ons toegeken is, en ook om nuwe donateurs te werf vir die toekoms, om so veel as moontlik mense op die terrein te kry om sodoende ’n bewusmakings veldtog van stapel te stuur om mense aan te spoor om betrokke te raak by die versorging en opvoeding van ons kinders.
 • Die fondse wat wel ingesamel word, word aangewend om vir al ons kinders te sorg, ons beplanning vir die jaar suksesvol uit te voer en vir die doelwit bereiking van elke huis op die terrein.
 • WHAT IS THE PURPOSE OF THE JAKARANDA CHILDREN’S HOME CHRISTMAS LIGHT FESTIVAL ?

  • Our MAIN PURPOSE of the festival is NOT TO PLACE EMPHASIS ON FUNDRAISING but to emphasise the REAL CHRISTMAS MESSAGE to our children in the home and secondly to the public.
  • To create awareness to the work that we do at the Jacaranda Children's Home with the children that was placed in our care. To recruit new sponsors and donations for the future, and to attract as many people as possible to the Children’s Home. To launch an awareness campaign to find people to become involved in the care and education of our children either financially or as volunteers.
  • The funds raised are used to care for all our children, to successfully execute our planning for the year ahead and for the achievement of the objectives of each house individually at the children’s home.

  HOE KAN U BETROKKE RAAK BY HIERDIE UNIEKE LIEFDADIGHEID PROJEK ?

  HOW CAN YOU GET INVOLVED WITH THIS UNIQUE CHARITY PROJECT ?

  Algemene Benodighede/General Needs:

 • Donasies van “Buitelug” Kersliggies (LED’s).
  Donations of “Outdoor” Christmas Lights (LED’s)
 • Raak betrokke by die projek as ’n geheel deur fisiese hulp of finansiële hulp aan te bied.
  Get involved with the project by offering physical of financial help.
 • Donasie van Elektriese draad en 3 punt muurproppe om liggies se kragtoevoer en verlenging te doen.
  Donation of electric wire and 3 point plugs to provide electricity for the light.
 • “Cable Ties” en “Insulation tape” om liggies aan strukture vas te maak en kabels te beveilig.
  Cable Ties and insulation tape to attach lights to structures and to protect wires safely.
 • Kies vir u een van die 21 huise op die perseel en help hulle met die opsit instandhouding en versiering van die huis met “Outdoor” LED Kersliggies.
 • Choose one of the 21 houses on our premises and help them with hanging, fitting and repairs of outdoor Christmas lights.
 • Donasies van staalstawe en ysters vir die maak van vorms, figure en strukture om die liggies aan vas te maak.
 • Donation of steel rods and iron for the construction of figures to attach the lights to.
 • Borgskap van, of druk van PLAKKATE en “FLYERS” vir die fees en ook die druk van inligting stukke oor wat die kinderhuis doen en hoe mense betrokke kan raak.
 • Sponsorship or printing of POSTERS and FLYERS for the festival and the printing of information documents with information about the children’s home to be handed out during the festival.
 • Borgskap van vullis dromme en verwydering van vuilgoed gedurende die maand asook skoonmakers vir toilette ens.
  Sponsorship of garbage bins and the emptying thereof during the month, cleaners for toilets and rest of premises.
 • Rolstoele vir die persone wat graag wil kom liggies kyk maar nie so vêr kan loop nie.
  Wheelchairs for persons who are not able to walk the whole distance.
 • Markies of STERK tent vir INLIGTINGS LOKAAL.
  Tent or structure that can be used for a marketing or information tent.
 • Finansiële skenkings is ook baie welkom u kan LIGGIEFEES as verwysing gebruik as u ’n kontant inbetaling wil maak. Artikel 18A dokumente is beskikbaar vir belasting doeleindes.
  Bank Besonderhede: ABSA – Derdepoort   Tak kode :  335245  Rek. No. 1430140724
 • Financial donations are more than welcome please use the reference code LIGGIEFEES when you make a deposit Article 18A documents wil also be available for tax deductions
  Banking Details; ABSA – Derdepoort   Branch code :  335245  Account. No.  1430140724
 • VERMAAKLIKHEID BENODIGHEDE / ENTERTAINMENT NEEDS

  Teetuin/Tea Garden:

 • Verhoog van ten minste 3m x 6m vir kunstenaars by die teetuin / eet area vir 31 dae.
  Stage that is at least 3m x 6m for musicians and artist in the tea garden Area for 31 days.
 • Markies of groot tente vir teetuin area +/- 15 m x 20 m
  Big tent to provide shelter in case of rain of approx. 15 m x 20 m
 • Tafels, stoele en sambrele vir die teetuin / eet area.
  Tables And Chairs for the Tea Garden Area
 • “Fairy Lights” om die Teetuin mee te verlig en te versier.
  Fairy Lights to decorate the Tea Garden area.
 • Klanktoerusting en beligting vir 31 dae vir Teetuin verhoog
  Sound Equipment and lighting for 31 days for the tea garden stage
 • Donasies van Koffie, Tee, suiker, koppies lepels ens. om te verkoop in die tee tuin.
  Donations of coffee, tea, sugar, cups, spoons etc. To sell in the tea garden.
 • Musikante/Musicians:

  • Musikante en Sangers reg deur die maand om op te tree as “straat musikante” en op die kleiner verhoog in die teetuin wat Gospel / Christelike en Kommersiële Kersfees Musiek / Ligte Klasieke Musiek en Jazz speel asb.
   Musicians and singers that are willing to perform for free as street musicians and in the Tea Garden with Gospel / Christian and Commercial Christmas Music / Light Classic / Jazz and lounge music.

  Wat musikante en sangers toegelaat sal word in terme van bemarking:
  What musicians and Artist will be allowed in terms of marketing :

  U sal wel toegelaat word om uself en u dienste te bemark as volg:
  U will be allowed to market your services as follows:

  • CD verkope / CD Sales
  • Bemarkingsmateriaal soos “flyers”, baniere en besigheidskaartjies
   Marketing Material such as flyers, banners and business cards.

  KONTAK BESONDERHEDE / CONTACT DETAILS

  Hoof Organiseerder  / Head Organiser &
  Entertainment / Vermaak

  Christo Louw
  Tel: 012-8004700
  Email: l This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  Fax: 012-8001443

  Media Dekking / Media Coverage

  Elzane Van Der Merwe
  Tel: 012-8004700
  Email: l This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Fax: 012-8001443

  Kos Stalletjies & Verversings  / Food Stalls

  Riaan Naude
  Tel: 012-8004700
  Email:l This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Fax: 012-8001443

  Elektrisiteit en Instandhouding  / Electricity and Maintenance

  Swannie Swanepoel
  Tel: 012-8004700
  Email: l This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Fax: 012-8001443

  Bemarking / Marketing

  Ancha Smuts
  Tel: 012-8004700
  Email: l This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Fax: 012-8001443